[stip-hd] login für das intranet?

Rupert Hölzl cyb@hwnd.de
Sun, 29 Sep 2002 23:08:12 +0200


This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0024_01C2680D.15B915B0
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="----=_NextPart_001_0025_01C2680D.15BC22F0"


------=_NextPart_001_0025_01C2680D.15BC22F0
Content-Type: text/plain;
	charset="Windows-1252"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hi!

ich h=E4tte mal folgende Frage: Habt ihr eigentlich alle einen Login =
f=FCr das Stipendiaten-Intranet? Ich bin n=E4mlich seit M=E4rz bei der =
StuSti und habe bis jetzt keinen bekommen...

Auf dem "Welcome-Wochenende", das im Juni von den Karlsruher =
Studienstiftlern f=FCr die Neulinge organisert wurde, wurde das Thema =
auch angesprochen, und damals hie=DF es, wir w=FCrden sp=E4testens im =
Juli per Post die Logins bekommen... Ich habe bisher nichts geh=F6rt. =
K=F6nnt Ihr dazu irgendwas sagen?=20

Vielen Dank im Voraus!

Rupert
  =20
    =20
   Rupert H=F6lzl, Heppenheimer Str. 78, 68519 Viernheim  06204 / =
705087  0721 / 151414807 =20
   cyb@hwnd.de  cyb@hwnd.de  cyb.dynu.com  http://www.hwnd.de=20
  =20
   =20


------=_NextPart_001_0025_01C2680D.15BC22F0
Content-Type: text/html;
	charset="Windows-1252"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
charset=3Dwindows-1252"><BASE=20
href=3D"file://G:\Eigene Dateien\Mail &amp; =
News\Briefpapier\Standard\"><!-- This interactive email template is =
Copyright=20
(C) 2001-2002 Rupert M. Hoelzl, Viernheim, Germany.=20
All Rights reserved. Any reuse without written=20
consent prohibited. -->
<SCRIPT language=3Djavascript>
<!--
var nn=3D!!document.layers;var ie=3D!!document.all;function copy(text)
{if(nn){alert("This function is only available in Microsoft Internet =
Explorer.");}else if(ie){textfeldarea.innerHTML=3D"<input type=3D'text' =
name=3D'textfeld' =
size=3D1>";textfeld.value=3Dtext;textfeld.select();cbBuffer=3Dtextfeld.cr=
eateTextRange();cbBuffer.execCommand('Copy');textfeldarea.innerHTML=3D"";=
alert("'"+text+"' has been copied to your clipboard. Simply paste it =
into any application where you need it.");}}tmpimage=3Dnew =
Image();function startup()
{if(ie){if(typeof(msnicon)!=3D"undefined"){msniconrefresh();window.setInt=
erval("msniconrefresh()",1500);}}}function msniconrefresh()
{if(ie){tmpimage.src=3D"cyb@hwnd.de"
errorstring=3D"An error occured when trying to add 'cyb@hwnd.de' to your =
MSN Messenger contact list."&vbCr&vbCr&"The most probable reason is that =
you don't have MSN Messenger installed. Get it at =
http://messenger.msn.com!"
MsgrApp.LaunchAddContactUI(strEmail)
if err<>0 then
msgbox errorstring,16,"Could not add contact"
end if
End Function
-->
</SCRIPT>

<TABLE cellSpacing=3D0 cellPadding=3D0 width=3D"100%" border=3D0>
 <TBODY>
 <TR>
  <TD colSpan=3D11 height=3D25><IMG height=3D25=20
   src=3D"cid:001c01c267fc$52196250$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D2></TD></TR>
 <TR>
  <TD width=3D1 bgColor=3Dblack rowSpan=3D4><IMG height=3D1=20
   src=3D"cid:001c01c267fc$52196250$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D1></TD>
  <TD bgColor=3Dblack colSpan=3D8 height=3D1><IMG height=3D1=20
   src=3D"cid:001c01c267fc$52196250$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D1></TD>
  <TD width=3D1 bgColor=3Dblack rowSpan=3D4><IMG height=3D1=20
   src=3D"cid:001c01c267fc$52196250$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D1></TD>
  <TD></TD></TR>
 <TR>
  <TD vAlign=3Dcenter align=3Dright width=3D21 height=3D21><IMG =
height=3D16=20
   alt=3D"Name and address"=20
   src=3D"cid:001d01c267fc$521df630$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D16></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter colSpan=3D3><FONT face=3Darial =
size=3D1>&nbsp;Rupert H=F6lzl,=20
   Heppenheimer Str. 78, 68519 Viernheim</FONT></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter width=3D16><IMG height=3D16 alt=3D"Telephone =
number"=20
   src=3D"cid:001e01c267fc$52210370$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D16></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter width=3D"33.3%"><FONT face=3Darial=20
   size=3D1>&nbsp;06204&nbsp;/&nbsp;705087</FONT></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter width=3D16><IMG height=3D16 alt=3D"Fax-to-mail =
number"=20
   src=3D"cid:001f01c267fc$52210370$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D16></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter><FONT face=3Darial=20
   size=3D1>&nbsp;0721&nbsp;/&nbsp;151414807</FONT></TD>
  <TD width=3D1 bgColor=3Dlightgrey rowSpan=3D4><IMG height=3D1=20
   src=3D"cid:001c01c267fc$52196250$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D1></TD></TR>
 <TR>
  <TD vAlign=3Dcenter width=3D21 height=3D21 algin=3D"right"><IMG =
height=3D1=20
   src=3D"cid:001c01c267fc$52196250$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D5><IMG=20
   height=3D12 alt=3D"Email address"=20
   src=3D"cid:002001c267fc$52210370$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D15></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter width=3D"33.3%"><FONT face=3Darial =
size=3D1>&nbsp;<ACRONYM=20
   title=3D"Send an email..."><A=20
   style=3D"CURSOR: hand; COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline"=20
   href=3D"mailto:cyb@hWnd.de">cyb@hwnd.de</A></ACRONYM></FONT></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter width=3D16><IMG id=3Dmsnicon height=3D16=20
   alt=3D"MSN Messenger address / Current status"=20
   src=3D"cid:002101c267fc$52228a10$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D16=20
   name=3Dmsnicon></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter width=3D"33.3%"><FONT face=3Darial =
size=3D1>&nbsp;<ACRONYM=20
   title=3D"Add this contact to your MSN Messenger..."><FONT=20
   style=3D"CURSOR: hand; COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline"=20
   =
onclick=3Dvbscript:AddThisContact>cyb@hwnd.de</FONT></ACRONYM></FONT></TD=
>
  <TD vAlign=3Dcenter width=3D16><IMG height=3D16 alt=3D"Dynamic DNS =
address"=20
   src=3D"cid:002201c267fc$52228a10$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D16></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter width=3D"33.3%"><FONT face=3Darial =
size=3D1>&nbsp;<ACRONYM=20
   title=3D"Copy the Dynamic DNS address to the clipboard..."><FONT=20
   onmouseover=3D"status=3D'javascript:copy()';return true;"=20
   style=3D"CURSOR: hand; COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline"=20
   onclick=3D"copy('cyb.dynu.com')"=20
   onmouseout=3D"status=3D'';return =
true;">cyb.dynu.com</FONT></ACRONYM></FONT></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter width=3D16><IMG height=3D16 alt=3DHomepage=20
   src=3D"cid:002301c267fc$52271df0$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D16></TD>
  <TD vAlign=3Dcenter><FONT face=3Darial size=3D1>&nbsp;<ACRONYM=20
   title=3D"Visit the homepage..."><A=20
   style=3D"CURSOR: hand; COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline"=20
   href=3D"http://www.hwnd.de">http://www.hwnd.de</A></ACRONYM><IMG =
height=3D1=20
   src=3D"cid:001c01c267fc$52196250$0200a8c0@GrosserBruder"=20
 width=3D5></FONT></TD></TR>
 <TR>
  <TD bgColor=3Dblack colSpan=3D8 height=3D1><IMG height=3D1=20
   src=3D"cid:001c01c267fc$52196250$0200a8c0@GrosserBruder" =
width=3D1></TD></TR>
 <TR>
  <TD></TD>
  <TD bgColor=3Dlightgrey colSpan=3D9 height=3D1><IMG height=3D1=20
   src=3D"cid:001c01c267fc$52196250$0200a8c0@GrosserBruder"=20
 width=3D1></TD></TR></TBODY></TABLE><FONT size=3D1>
<DIV id=3Dtextfeldarea>&nbsp;</DIV></FONT></BODY></HTML>

------=_NextPart_001_0025_01C2680D.15BC22F0--

------=_NextPart_000_0024_01C2680D.15B915B0
Content-Type: image/gif;
	name="transparent.gif"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <001c01c267fc$52196250$0200a8c0@GrosserBruder>

R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAAAIBTAA7

------=_NextPart_000_0024_01C2680D.15B915B0
Content-Type: image/gif;
	name="name.gif"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <001d01c267fc$521df630$0200a8c0@GrosserBruder>

R0lGODlhEAAQAHcAACH5BAEAAAYALAAAAAAQABAAhwAAAAAAgAAA/4CAgMDAwP///wAAAAAAAAAA
AAIAJAAAAAAAAAAAAP3sABIACIgtwozxcIiUcoiUWAACCAACGhMh2G4Ab1MAIGMAdQAAACAAAQAA
PwAAAgAAbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQxL01AAAfgAAAAAAAwAAAAgAfgAAAIAAfv3sABLr
AAAAQxL01gAAAAAAAAAAfgACDAAAAbJf7P3gAP3gABL2yIudp4iUeP///xL22AACGgAACBL22Igt
wozxcIiWVoiWLr6mlAAAAAAAAAAAABL0+GZgaAAAgAAAAjoAQ0QAXGsAb20AdW4AZWUAdHUAIGQA
bkUAIG4AaXQAc2wAZXUAbGcAbm4AZVIAXHAAdXIAZSAAdC4ATUgAIGwA9mwAekQAXHMAZXQAa3AA
b24AXG0AYS4AZWkAZwAAZgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAABL2PAAAAIgpMxMAABMh0AAAABL2GBMGiBL2zIudp4gpUP///xL23Iy23hMTeBMh2BAA
AQAADwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwYIAAAAAAAAARMh2ENdw+HIKACwKQAAABIAEBL0
1hL0aNbZAAAAAgAAUgAAAAAAAAr0tAAAfgAAARAAAQAADxL22AAAAAAAUgAAAAAAAAr0tAAAAgAA
D+fGAQAAD76mlNbCOAAAUgAAAAAAAAr0tACwKQAAAAAAAPRppAELkgAAEAAAEAAAAAAAALdUfAAA
AAhgAA0IHEiwoEEACBMCMChQocODDhUWjAigQAECCwlGJFBgQEaNCQdYJCAA48SEFlOaBIlQ5MiP
LCumhDkQJYGbKw+69BiAoYEAAW5eHADUYAABAoAGPVq0oNKnTX1KNRAQADs=

------=_NextPart_000_0024_01C2680D.15B915B0
Content-Type: image/gif;
	name="phone.gif"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <001e01c267fc$52210370$0200a8c0@GrosserBruder>

R0lGODlhEAAQAHcAACH5BAEAAAUALAAAAAAQABAAhwAAAICAAP//AICAgP///wAAAAAAAAAAAAAA
AAIAJAAAAAAAAAAAAP3sABQACogtwozxcIiUcoiUWAACCAACGhMh2G4Ab1MAIGMAdQAAACAAAQAA
JwAAAgAAbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARBL0ogAATgAAAAAAAwAAAAgATgAAAFAATv3sABLr
AAAARBL0pAAAAAAAAAAATgACDAAAAQT+TP3gAP3gABL2yIudp4iUeP///xL22AACGgAACBL22Igt
wozxcIiWVoiWLm4fwAAAAAAAAAAAABL0+Fw6IAAAgAAAAjoAREUAXGcAaW4AZSAAZWEARGUAdGUA
aVwAbmEATWwAaSYAIE4AIHcAZVwAc2gAcG4Aby4AZWkAZwAAZgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAABL2PAAAAIgpMxMAABMh0AAAABL2GBMGiBL2zIudp4gpUP///xL23Iy23hMTeBMh2BAA
AQAADwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxoCAAAAAAAAARMh2ENdw+HIKACwKQAAABQAEhL0
pBL0aNaWAAAAAgAAUgAAAAAAAC4VKAAATgAAARAAAQAADxL22AAAAAAAUgAAAAAAAC4VKAAAAgAA
D+fGAQAAD24fwNZhkAAAUgAAAAAAAC4VKACwKQAAAAAAAPRppAEIzgAAEAAAEAAAAAAAAN3sNAAA
AAhwAAsIHEiwoMEBAQIMMEhwwAACAiAqZDggosIAAjI6LPhQIQEAAhBqbAigosaPGEM2DJlSgMKM
EwtUREjTpcmJMy/eBOmyJESYNwcASBigZMSfQIsOBcA041GbCoUyFdg0qVSGTRFOZTiQKQCuYBkG
BAA7

------=_NextPart_000_0024_01C2680D.15B915B0
Content-Type: image/gif;
	name="fax.gif"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <001f01c267fc$52210370$0200a8c0@GrosserBruder>

R0lGODlhEAAQAHcAACH5BAEAAAUALAAAAAAQABAAhwAAAICAgMDAwP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAIAJAAAAAAAAAAAAP3sAEwASogtwozxcIiUcoiUWAACCAACGhXA0G4Ab1MAIGMAdQAAACAAAQAA
JQAAAgAAbwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARBL0ogAASgAAAAAAAwAAAAgASgAAAEwASv3sABLr
AAAARBL0pAAAAAAAAAAASgACDAAAAXJlzP3gAP3gABL2yIudp4iUeP///xL22AACGgAACBL22Igt
wozxcIiWVoiWLty0vAAAAAAAAAAAABL0+F5lMAAAgAAAAjoAREUAXGcAaW4AZSAAZWEARGUAdGUA
aVwAbmEATWwAaSYAIE4AIHcAZVwAc2EAZi4AeGkAZwAAZgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAABL2PAAAAIgpMxMAABXAyAAAABL2GBMGiBL2zIudp4gpUP///xL23Iy23hMTeBXA0BAA
AQAADwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABxwBAAAAAAAAARXA0ENdw+HIKACwKQAAABAADhL0
pBL0aNaXAAAAAgAAUgAAAAAAAN5vYAAASgAAARAAAQAADxL22AAAAAAAUgAAAAAAAN5usAAAAgAA
D+fGAQAAD9y0vNZh1AAAUgAAAAAAAN5tuACwKQAAAAAAAPRppAEAVgAAEAAAEAAAAAAAAN5vKAAA
AAhzAAsIHEiwoMGCARIeRDigoUKECQM0nDgAwMCEDik2tChQogABGClyLOAR40cBG0GSHACSZQAA
AU4C+IixJICKMU++NPkSp86EMCWyFACTZsSXRVEOBXn0ZYGZJ10eBWCxKlSmQEc+FUiVKdWCMAlS
1TowIAA7

------=_NextPart_000_0024_01C2680D.15B915B0
Content-Type: image/gif;
	name="email.gif"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <002001c267fc$52210370$0200a8c0@GrosserBruder>

R0lGODlhDwAMALMAAAAAAP///73fxlJZUv//rf//9//fUta+rXtZUv///wAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAACH5BAEAAAkALAAAAAAPAAwAAARMEI0zK70DjMB7KAQIapsXhCgAIEHJEecoaFyJngBxrJ2N
E4aZqwUj5Aw6Wq01GBiBMwRsUAABgbndhnpFegFChGA8PgjM5oxqzW4DIgA7

------=_NextPart_000_0024_01C2680D.15B915B0
Content-Type: image/gif;
	name="msn.gif"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <002101c267fc$52228a10$0200a8c0@GrosserBruder>

R0lGODlhEAAQAPcAABgYGDQ0NGZmZoeHh46Ojp6enra2tsDAwNHR0ejo6P///////wcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcH
BwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHByH5BAEAAAAALAAAAAAQABAA
AAh3AAEIHFigAIECAwYqJGjggMMBCRcKNHhAgYKHERcKqLhgAYIDECUCEFDA4UeEAkSSLHgAZUqJ
AgYUdBlA5EgBOHHWtDkygM+dPINKnFmQp0ECBggoJTmUgIKOH5cWWEjAYQIEH0HiVCjgIEKIYHUO
zEmWrE8AAQEAOw==

------=_NextPart_000_0024_01C2680D.15B915B0
Content-Type: image/gif;
	name="dynip.gif"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <002201c267fc$52228a10$0200a8c0@GrosserBruder>

R0lGODlhEAAQAHcAACH5BAEAAB8ALAAAAAAQABAAhwAAAAAyUAA9uQBilgB6uQBJ3CVX/0hz/wD/
AACq/2uP//8AAICAgI7U/8DAwP///xL02ENeGCgClgAAANaSKBL1EENjHBL1ENaSKEMxoAAAABL1
ENaSKGMASW4Ab1MAIGMAdQAAACAAciAAMnIAUAAAbwEAAEMCngAAABLz9HAqKP8BqTYCUgABNQEH
vkMCnhL0UHApRzYCUgABNQAAEQACDBLsBBL0jOBA7DYCUgAAgAAAAQAAAAAAAAACngAAAQAAgEBw
GBL2sAABBHAn4uA5dBL0WAACDAAALOBKfhL0lOBO8DYCUgAAgAAAAQAAAAAAAeAumDYCUgAAgAAA
AQAAAEBwGLqrzRL0uOBqckBwGDYCUgAAgAAAAQAAAAAAgPvYYBL02OBq7kBwGDYCUgAAgAAAAQAA
AAAAARL2UENdw0BwGDYCUgAAgAAAAQAAABL2UAAAgBL2sPvYYES5WxL2sPvYYEMxoAAAgBL2sPvY
YENc6wAAgBL2sPvYYAQCligClgABEbqrzRL1cOBIduYPRh8BzAABEQQCligClgAAAAABEQAABx8B
zAAVkBL1kOBbJ10DaAABEQQCligClgAAABVYABL2GOG+lB8BzAABEQQCligCluGFxBVYAAAABDsY
WF0EIBL4XGHseAAABAEHvvQkRAEHvhy8EAEHvuA6kQEHvgAAKTsX6GHseBL4iAEHvmHseBy8EAAA
AAAAABy8EAEHvjsX6CgClhL2PG9jSXVTIHJla1AgMgAAbwAAAQAAB+HIKBL2XOAumCgClgAAB0MC
nhL2eESmfwAAgOYP1fvYYEEUTdYKTEHz8UHz+fvYYNYKbENY6xL2qENZAkNZChL3jENZFBL2qAAA
gOYP1WKWaPvYYAAAUgAAAAAAAPvaDAAAAAAAABL24OAumDYCUgAAgAAAUgAAAAAAAPvZ1BL3BOBq
cuYP1TYCUgAAgAAAAQAAUgAAAAAAAPvY0OBrC/8BqTYCUvRppAEKPQAAEAAAEAAAAAAAAPvZ1DYC
UgiAAD8IHEiQgUGDHw4qPOigoQMGABgoOHDAgIECAhg82PjAYESOIBk4fAjgo8GOGhdG/Ahyo0aO
HlMuFOkQYsSTLW9CtPkxgM8ADgDAhChQY4AGCQYErUk04YMABAgoBeBgwcOmNEdSbdhUYMmvYEsW
bPkAAMGCDhBoPUswrFm2AQEAOw==

------=_NextPart_000_0024_01C2680D.15B915B0
Content-Type: image/gif;
	name="hp.gif"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <002301c267fc$52271df0$0200a8c0@GrosserBruder>

R0lGODlhEAAQAHcAACH5BAEAABMALAAAAAAQABAAhwAAAAgICAAzAABmADNmAAAAgAAA/zNm/zOZ
ADPMMzP/ZgCZ/zPM/zP//8z/zMz///j4+P///xsCtgAAANZtpBL1EENjHBL1ENZtpEMxoAAAABL1
ENZtpGMASW4Ab1MAIGMAdQAAACAAciAAMnIAUAAAbwEAAA0IGAAAABLz9HAqKP8HMRIIOgABNQEK
/w0IGBL0UHApRxIIOgABNQAAEQACDBLsBBL0jOBA7BIIOgAAgAAAAQAAAAAAAAACngAAAQAAgEBw
GBL2sAABBHAn4uA5dBL0WAACDAAALOBKfhL0lOBO8BIIOgAAgAAAAQAAAAAAAeAumBIIOgAAgAAA
AQAAAEBwGLqrzRL0uOBqckBwGBIIOgAAgAAAAQAAAAAAgLYKiBL02OBq7kBwGBIIOgAAgAAAAQAA
AAAAARL2UENdw0BwGBIIOgAAgAAAAQAAABL2UAAAgBL2sLYKiES5WxL2sLYKiEMxoAAAgBL2sLYK
iENc6wAAgBL2sLYKiAQCthsCtgABEbqrzRL1cOBIduYPRggIigABEQQCthsCtgAAAAABEQAABwgI
igBmeBL1kOBbJ2ZeaAABEQQCthsCtgAAABSyIBL2GOG+lAgIigABEQQCthsCtuGFxBSyIAAABDsY
WGZU2BL4XGazUAAABAEK//QkRAEK/xUHMAEK/+A6kQEK/wAAKTsX6GazUBL4iAEK/2azUBUHMAAA
AAAAABUHMAEK/zsX6BsCthL2PG9jSXVTIHJla1AgMgAAbwAAAQAAB+HIKBL2XOAumBsCtgAABw0I
GBL2eESmfwAAgOYP1bYKiEEUTdYKTEHz8UHz+bYKiNYKbENY6xL2qENZAkNZChL3jENZFBL2qAAA
gOYP1WWYCLYKiAAAUgAAAAAAAI4l0AAAAAAAABL24OAumBIIOgAAgAAAUgAAAAAAAI4l0BL3BOBq
cuYP1RIIOgAAgAAAAQAAUgAAAAAAAI4l0OBrC/8HMRIIOvRppAEDSwAAEAAAEAAAAAAAAGfybBII
OgiYACcIHIigIIKBCAkigJAgAYIDBxIKXOjAgUMCECMipNiQAIEFGQsQhGAxwccFDDIeCCDwgEeT
BxgwAHlgwAAAEw48aLAAI0qaAxze1FkQpcwFAywisAmgIMMBRpMKZYqgokWbSB0uZToBgYKvDgEg
Lci1q1cFYSHaLGu2IICMBgwIwImwKQADB+LGpZsQwF29fiXW9ct3YEAAOw==

------=_NextPart_000_0024_01C2680D.15B915B0--